ncha of scandinavien
Ncha cutting cutting horse ncha sweden ncha of scandinavien herdwork cutting i sverige cutting förening herdholder turnbacks

 

Vill du bli medlem, klicka här

 


Sponsorer


Horse of the year 2019

Resultatet av Horse of the year 2019.
Listan uppdaterad 25/10-2019

NCHA of Scandinavia

 

NCHA of Scandinavia är en ideell förening med organisationsnummer 802432-0668.

Föreningens ändamål är att främja uppvisning för allmänheten, samt att utveckla ryttarens och cuttinghästens egenskaper på såväl tävlingsbanan som i praktiskt rancarbete.

Föreningen har till uppgift att verka som gemensam intresse- och fritidsorganisation för westernridning samt stärka cuttingklassernas ställning på tävlingar.

Vi är en medlemsförening under NCHA - National Cutting Horse Association, USA

 

Styrelsen

Ordförande

Zoltan Toth

Vice ordförande

Sanna Andrén

Kassör

Ann-Louise Toth

Sekreterare

Titti Johansson

Ledamot

Göran Lindström

2*vakant

Suppleant

Johan Iderud

Torbjörn Johansson

Revisor

Marie Högström, 070-334 38 93

Revisorsuppleant

Johanna Lindström Rosen, 070-826 10 35

Valberedning

 

Postmottagare:

 

 

Föreningens stadgar

Årsmöteprotokoll 2018

Årsmöteprotokoll 2017

Årsmöteprotokoll 2016