ncha of scandinavien
Ncha cutting cutting horse ncha sweden ncha of scandinavien herdwork cutting i sverige cutting förening herdholder turnbacks

 

Vill du bli medlem, klicka här

Sponsorer


Horse of the year 2018

Resultatet av Horse of the year 2018.
Listan uppdaterad 12/10-2018

NCHA of Scandinavia

 

NCHA of Scandinavia är en ideell förening med organisationsnummer 802432-0668.

Föreningens ändamål är att främja uppvisning för allmänheten, samt att utveckla ryttarens och cuttinghästens egenskaper på såväl tävlingsbanan som i praktiskt rancarbete.

Föreningen har till uppgift att verka som gemensam intresse- och fritidsorganisation för westernridning samt stärka cuttingklassernas ställning på tävlingar.

Vi är en medlemsförening under NCHA - National Cutting Horse Association, USA

 

Styrelsen

Ordförande

Torbjörn Johansson, 070-318 84 68, tobbe@hrch.se

Vice ordförande

Sanna Andrén

Kassör

Emilia Johansson, 070-166 06 99, emilia@hrch.se

Sekreterare

Titti Johansson

Ledamot

Anna Sjögren

Göran Lindström

Suppleant

Mikael Olofsson

Felicia Forsell

Kent Bogestav, 070-311 56 26, kent@bogestav.se

Revisor

Marie Högström, 070-334 38 93

Revisorsuppleant

Johanna Lindström Rosen, 070-826 10 35

Valberedning

Martin Langels, 070-354 71 31, sammankallande

 

Postmottagare:

 

 

Stadgar

Årmöteprotokoll 2017

Årmöteprotokoll 2016