ncha of scandinavien
Ncha cutting cutting horse ncha sweden ncha of scandinavien herdwork cutting i sverige cutting förening herdholder turnbacks

NCHA of Scandinavia

 

NCHA of Scandinavia är en ideell förening med organisationsnummer 802432-0668.

Föreningens ändamål är att främja uppvisning för allmänheten, samt att utveckla ryttarens och cuttinghästens egenskaper på såväl tävlingsbanan som i praktiskt rancarbete.

Föreningen har till uppgift att verka som gemensam intresse- och fritidsorganisation för westernridning samt stärka cuttingklassernas ställning på tävlingar.

Vi är en medlemsförening under NCHA - National Cutting Horse Association, USA

 

Styrelsen

Ordförande

Torbjörn Johansson, 070-318 84 68, tobbe@hrch.se

Vice ordförande

Lars Rask, 076-166 17 84, larsr99@gmail.com

Kassör

Emilia Johansson, 070-166 06 99, emilia@hrch.se

Sekreterare

Sofia Hökstrand, 070-217 54 20, sofia.hokstrand@gmail.com

Ledamot

Anna Sjögren

Lennart Vallin, 0551-401 04, hrflak@telia.com

Zoltan Toth

Suppleant

Titti Johansson

Kent Bogestav, 070-311 56 26, kent@jultorpranch.se

Revisor

Marie Högström, 070-334 38 93

Revisorsuppleant

Johanna Lindström Rosen, 070-826 10 35

Valberedning

Göran Lindström, 070-718 9399, sammankallande

Martin Langels, 070-354 71 31

 

Postmottagare:

Sofia Hökstrand
Sörkällegatan 15
451 41 Uddevalla

 

Stadgar

Årmöteprotokoll 2017

Årmöteprotokoll 2016