ncha of scandinavien
Ncha cutting cutting horse ncha sweden ncha of scandinavien herdwork cutting i sverige cutting förening herdholder turnbacks

Medlem

 

 

Medlemsavgifter 2017

350,- Senior

100,- Junior, t.o.m året du fyllt 18 år, uppge personnummer

500,- Familj, uppge namn på samtliga Med familj avses maka, make, sambo och barn

2000,- Livstid

Medlemsavgiften gäller kalenderår.

Om du betalar in efter 1 oktober gäller medlemsskapet även för nästa år.

Vid betalning uppge namn, adress, telefon samt mailadress.

Insättes på NCHAS:s BG: 344-9287

Från utlandet: Iban: SE4150000000051081025581 Bic-kod: ESSESESS