OM NCHA

Föreningen


NCHA of Scandinavia är en ideell förening med organisationsnummer 802432-0668.

Föreningens ändamål är att främja uppvisning för allmänheten, samt att utveckla ryttarens och cuttinghästens egenskaper på såväl tävlingsbanan som i praktiskt rancarbete.

Föreningen har till uppgift att verka som gemensam intresse- och fritidsorganisation för westernridning samt stärka cuttingklassernas ställning på tävlingar.

Vi är en medlemsförening under NCHA - National Cutting Horse Association, USA


Styrelsen


Ordförande: 1 år Zoltan Toth
Vice ordförande: 2 år Göran Lindström
Sekreterare: 2 år Titti Johansson
Kassör: 2 år Ann-Louise Toth

Ledamot: 2 år: Johan Iderud Berntsson
Ledamot: 1 år Michael Kalen
Ledamot: 1 år Torbjörn Johansson

Suppleant: Mats Jannebring
Suppleant: Gunilla Herre
Suppleant: Malin Sjutti


Revisor

2 år Emilia Johansson


Revisorsuppleant

1 år Carola Iderud


Valberedning

2 år sammankallande, Mats Johansson
1 år Martin Langels
1 år Åsa Kindström


Postmottagare:

Ann-Louise Toth
Bälinge Oppeby Fagerhult 1
611 99 Tystberga


Föreningens stadgar

Årsmöteprotokoll 2020

Årsmöteprotokoll 2019

Årsmöteprotokoll 2018

Årsmöteprotokoll 2017


National Cutting Horse Association

En av världens snabbast växande ridsporter – cutting erbjuder fantastiska upplevelser i form av spänning och dramatik för såväl hästar som ryttare men också för publiken som tittar.


Utmaningen i att skilja ut en kalv från hjorden, sakta och försiktigt styra den till mitten av arenan och därefter, med fart och kontroll, start och stopp samt vändningar hindra den från att ta sig tillbaka till hjorden.


På tävlingsarenan visar hästen upp sina mycket väl utvecklade egenskaper såsom intelligens, förmåga till utbildning, avelsegenskaper – cowsence samt en otrolig skicklighet i att kombinera dessa färdigheter.


Många faktorer är viktiga för att utveckla hästen till en cutting-champion.

I tävling skall häst och ryttare jobba som ett team för att på bästa sätt visa upp sin förmåga att kunna läsa av kalven i dess rörelsemönster. Tävlingen börjar när ekipaget passerar tidslinjen och sakta närmar sig hjorden. Ryttaren har nu två och en halv minut till sitt förfogande för att visa upp sin häst efter bästa förmåga. Ekipaget har rätt till fyra medhjälpare, två herdholders samt två turnbacks.


Grundläggande principer om cutting


Att driva ut ett antal kalvar från hjordens "back fence" och därefter skilja ut ett ensamt djur och styra det till mitten av arenan.

Direkt efter att kalven är separerad och är ensam kvar framför ekipaget skall ryttaren sänka sin hand och låta hästen arbeta kalven med lösa tyglar. Hästens uppgift är att hindra kalven från att ta sig tillbaka till hjorden.


Copyright © Alla rättigheter förbehållna

NCHA of Scandinavia